75an175an1

Kan du tänka dig att samåka med någon inom Köpings tätort? Då kan du boka 75 kronan vid beställningen. Vår beställningscentral ser om det finns någon i närheten som också har beställt samåkning och eventuellt så plockas även den personen upp. Vid samåkning kostar din resa 50kr och hittar vi ingen att samåka med, kostar din resa 75kr.