Vision / värderingar

Vår vision är att vara ett starkt och positivt inslag i Sala med omnejd och vara det självklara förstahandsvalet när det gället taxiresor för dess invånare.

Vår affärsidé är att alltid finnas till hands dygnet runt, där alla våra fordon kan erbjuda kunden en snabb och kostnadseffektiv transportlösning.

Trygga transporter med omtanke – vi vill bidra till ett tryggt samhälle där vi alltid syns ute och har väl utbildade chaufförer i hjärt- lungräddning.

Våra viktigaste policydokument:

Till Kvalitetspolicy

Till Miljöpolicy

Till Trafiksäkerhetspolicy

Till Alkohol och drogpolicy

Till Jämställdhets- och diskrimineringspolicy

Till Uniformspolicy