Vi på kontoret

Christina Weman

Chef Beställningscentralen

christina.weman@taxivasteras.se

021 470 50 52

Marie Sköld

Administration

marie.skold@taxivasteras.se

021 470 50 54

Carina Kynell

Administration

carina.kynell@taxivasteras.se

021 470 50 51

Ekonomi

ekonomi@taxivasteras.se

021 470 50 57